2017-04-03 Vilkaviškio rajono Pavembrių telkinys

2017-04-03 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono Pavembrių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)