2017-04-11 Radviliškio rajono Andriūnų telkinys

2017-04-11 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šiaulių apskrities Radviliškio rajono Andriūnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)