2017-04-13 Šiaulių rajono Trauleinių telkinys

2017-04-13 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šiaulių rajono Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)