2017-04-19 Vilniaus miesto Daniliškių telkinys

2017-04-19 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Daniliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)