2017-04-26 Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinys

2017-04-26 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)