2017-05-29 Kalvarijos rajono Trakėnų telkinys

2017-05-29 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kalvarijos rajono Trakėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)