2017-05-29 Tauragės rajono Šidagių telkinys

2017-05-29 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Tauragės rajono Šidagių telkinio smėlio  išteklių  naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)