2017-06-21 Klaipėdos rajono Piktožių II telkinys

2017-06-21 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)