2017-06-22 Kelmės rajono Toleikių I telkinys

2017-06-22 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Toleikių I telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)