2017-06-29 Vilkaviškio rajono Karpiejų smėlio ir žvyro telkinys

2017-06-29 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilkaviškio rajono Karpiejų smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)