2017-07-13 Panevėžio rajono Mitkų II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Mitkų II telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)