2017-07-18 Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)