2017-07-25 Vilniaus miesto savivaldybės Račkūnų telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės Račkūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)