2017-10-24 Vilniaus rajono Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)