2017-10-30 Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)