2017-12-15 Trakų rajono Miškinių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)