2018-03-27 Telšių rajono Brizgų telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Telšių rajono Brizgų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)