2018-06-01 Šiaulių rajono Leičių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)