2018-06-28 Joniškio rajono Minčaičių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Joniškio rajono Minčaičių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)