2018-07-03 Širvintų rajono Padvarių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Širvintų rajono Padvarių telkinio smėlio ir  žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)