2018-07-09 Joniškio rajono Stagarių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Joniškio rajono Stagarių telkinio  smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)