2018-09-07 Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)