2019-02-26 Panevėžio rajono Naurailių II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Naurailių II telkinio II sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)