2019-04-02 Trakų rajono Būdos II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Būdos II telkinio smėlio ir žvyro išteklių ei inertinio mineralinio grunto naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)