2019-04-17 Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų II telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)