2019-04-24 Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 žvyro ir smėlio telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 žvyro ir smėlio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)