2019-05-08 Šilalės rajono Rauško ežero telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šilalės rajono Rauško ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)