2019-05-08 Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)