2019-08-07 Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinys

2019-08-07 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Mačiuliškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)