2019-08-07 Klaipėdos rajono Plikių II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Plikių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)