2019-08-12 Klaipėdos rajono Pozingių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Pozingių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)