2019-10-11 Vilniaus miesto Gurelių II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Gurelių II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)