2019-10-17 Vilniaus miesto Dobrovolės II telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Dobrovolės II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas ) (SPAV atrankos dok)