2019-12-30 Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)