2020-03-18 Pakruojo rajono Gegiedždvario telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Gegiedždvario telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas )