2020-05-05 Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)