2020-05-28 Telšių rajono Getautės telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Telšių rajono Getautės telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)