2020-05-28 Vilniaus rajono Pašilių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)