2020-07-10 Klaipėdos rajono Poškų VI telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Poškų VI telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)