2020-08-25 Plungės rajono Jodėnų telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Plungės rajono
Jodėnų telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
atrankos dokumento
(Informacinis pranešimas)