2020-08-27 Šilutės rajono Gaidelių telkinys

 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Šilutės rajono Gaidelių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)