2020-12-01 Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)