2020-12-29 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Visagino savivaldybės Pasamanės ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo plano SPAV

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Visagino savivaldybės Pasamanės ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)