2021-01-28 Panevežio rajono Pelėdiškių telkinys

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Pelėdiškių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)