2021-05-24 Ukmergės rajono Kiškeliškio durpių telkinio išteklių dalies naudojimo specialusis planas

 Skelbiamas Ukmergės rajono Kiškeliškio durpių telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo  baigiamasis etapas.  Dokumentai taip pat yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-81-19-380, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

  1. Informacinis pranešimas apie parengtą specialųjį planą
  2. Teritorijų planavimo dalis

Brėžiniai:

  1. Pagrindinis brėžinys. I etapas
  2. Susisiekimo schema
  3. Pagrindinis brėžinys. II etapas