2021-06-03 Visagino savivaldybės Pasamanės ežero telkinio sapropelio išteklių naudojimo planas

Informuojame, kad prasideda Visagino savivaldybės Pasamanės ežero sapropelio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-30-20-543. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.


Brėžiniai: