2021-11-16 Kupiškio rajono Šaukliškių II telkinio žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo planas

Informuojame, kad prasideda Kupiškio rajonų Šaukliškių II telkinio žvyro išteklių  žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-57-21-332. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Informacinis pranešimas

Teritoijų planavimo dalis

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys_I etapas

Pagrindinis brėžinys_II etapas

Susisiekimo schema