2021-12-03 Kelmės rajono Maudžiorų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Kelmės rajono Maudžiorų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-54-21-317. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Informacinis pranešimas

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dalis

Brėžiniai:

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. II etapas