2022-01-04 Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano  rengimo baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano  rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-55-21-636. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas viešinimas supaprastinta tvarka (užbaigtos procedūros, nuo 2022-02-02 d. paskelbtas papildomas viešinimas bendra tvarka, žiūrėti informacinį pranešimą esantį žemiau)

Skelbimas viešinimas bendra tvarka nuo 2022-02-02 d.

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys. I etapas

5-Susisiekimo schema

24-Pagrindinis brėžinys. II etapas