2022-02-17 Raseinių rajono Kryžkalnio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Raseinių rajono Kryžkalnio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano  rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-72-21-432. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

 

Skelbimas viešinimas bendra tvarka nuo 2022-02-21 d.

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys. I etapas

5-Susisiekimo schema

24-Pagrindinis brėžinys. II etapas